Dr.

Kenneth W. KROSS

KNO-arts / Hoofd- Halschirurg

Na het volbrengen van zijn studie Medicijnen in Leiden, Nederland vertrok Dr. Kross in 1999 naar Noorwegen om daar de opleiding tot Keel Neus en Oorarts te volgen.


Tijdens zijn opleiding begon hij met een promotietraject met als aandachtsgebied Immunologie bij Hoofd-Halskanker.


In 2006 startte Dr. Kross in het Universiteits Ziekenhuis van Maastricht in Nederland met de tweejarige vervolgopleiding tot Hoofd- Halschirurg. Na het afronden van deze opleiding heeft hij zich verder ontwikkeld in de hoofd-halschirurgie. Dit betreft operaties voor kwaadaardige gezwellen in de mond, pharynx en larynx maar ook chirurgie voor benigne cystes in de hals of schildklier.


Dr. Kross heeft speciale affiniteit met chirurgie van de speekselklieren. In Maastricht heeft hij veel ervaring opgebouwd met deze operaties.
Dr. Kross heeft ook ruime ervaring in het behandelen van huidtumoren van het gelaat.


In Oktober 2008 promoveerde Dr. Kross in Bergen, Noorwegen, op zijn proefschrift:De functie van witte bloedcellen (macrophagen) bij Hoofd-Halstumoren.


Frankrijk is voor Dr. Kross een volgende stap in zijn carrière. Het land heeft altijd zijn interesse gehad en nu kan hij er werken in zijn eigen kliniek!


Het is in één woord: GEWELDIG

Curriculum Vitae